top of page

Protetik

- När du behöver ersätta en eller flera tänder -

Kronor

Om din tand är omfattande skadad kommer en vanlig fyllning inte att hålla speciellt länge. Då är en teknikerframställd krona ett bra alternativ. Att göra en krona är också en bra behandling om man har rotfyllt sin tand. Då är ofta tanden försvagad. 

En krona är dyrare än en lagning men håller under betydligt längre tid, ibland livslångt. Överlevnaden påverkas starkt av den dagliga skötseln av tänderna. 

I dag görs kronor av keramiskt material eller porslin och metall. Kronan liknar en vanlig tand och det går inte att se att den är konstgjord. Det krävs minst två besök innan kronan sätts på plats i munnen. 

Vi samarbetar enbart med svenska tandtekniker, lokaliserade i Göteborgsområdet.

dental_crown_procedure_what_is_a_crown_c
new-crown-photo.jpg

Broar 

En bro görs om du har en eller flera tandluckor. Då sätter tandteknikern samman flera kronor. En eller flera tänder bredvid luckan kommer att användas som stöd för bron. Resultatet blir naturligt, där det inte går att se vilken tand som är konstgjord. Under tiden som tandteknikern tillverkar din bro kommer du att få en tillfällig konstruktion.

941012812-612x612.jpg
boulder-dental-bridges.jpg
dental-implants1.jpg

Implantat

Ibland är det lämpligt att ersätta en förlorad tand med ett tandimplantat. Då opereras en titanskruv in i käkbenet. Denna kommer att växa fast i tandbenet. Efter några månader görs en krona som skruvas fast i titanimplantatet. 

Vi samarbetar med erfarna käkkirurger. De implantatsystem som används på kliniken är väl beprövade och dokumenterade.

bottom of page