top of page

Lagningar

- När du måste reparera en tand - 

Karies (hål i tänderna eller tandröta)

Karies är en bakteriesjukdom som uppstår av flera anledningar. Det kan bero på kostvanor som gynnar bakterierna eller en bristfällig tandhygien där bakteriebeläggningar lämnas kvar på tandytan. Muntorrhet eller dålig salivkvalitet är andra faktorer som spelar roll för kariesutvecklingen. 

För att minska kariesrisken krävs goda kostvanor och god munhygien. Att använda fluortandkräm är ett enkelt sätt att få en stark och motståndskraftig tandyta.

Ett litet hål, emaljkaries, känns inte men syns på röntgenbilder och i munnen. Med god egenvård kan emaljkaries avstanna. En djupare kariesskada måste lagas. Det är annars risk för att pulpan i tanden skadas och att man sedan måste rotfylla tanden för att kunna ha den kvar. 

Vi rekommenderar att du regelbundet besöker tandläkare eller tandhygienist för att undersöka dina tänder. Då kan man i ett tidigt stadie upptäcka karies. Vi ger dig råd om hur du tar hand om dina tänder.

Sällan får tandvårdspersonal hål i tänderna, det beror på att vi har kunskap - och den delar vi gärna med oss av!

tooth-decay-stages-1030x737.jpg
iStock_000080342697_Medium.jpg

Fraktur 

Ibland är tyvärr olyckan framme. Man kanske biter på något hårt så att en bit av tanden eller eller en fyllning går av. Det kan även uppstå frakturer vid trauman,  till exempel om du ramlar och slår i en tand. Då är det bra att laga tanden så fort som möjligt för att undvika värk eller ytterligare frakturer. Det är ovanligt att tanden går sönder så mycket att den inte kan behållas.

Erosionsskador

Om du ofta äter frukt eller surt godis eller kanske dricker mycket energidrycker, läsk och juice så kommer dina tänder att få erosionsskador. Allt som är surt fräter bort tandsubstans och gör tanden försvagad, och symptom som ilningar kan uppstå. Tandytan blir matt och små gropar nöts fram på tuggytorna. I ett senare skede försvinner emaljen helt och tanden blir tunn.Om du har sura uppstötningar eller kräks mycket så kan även det leda till erosionsskador. 

lemon_citrus_cause_tooth_acid_erosion.jp
Lagningar

Kariesbakterierna bryter ner tanden som blir mjuk och missfärgad. När tanden lagas borrar tandläkaren rent och sedan görs en fyllning. En nylagad tand kan vara känslig under några veckors tid, Om det gör ont att bita på tanden kan fyllningen behöva putsas.

Vi använder tandfärgade fyllningsmaterial.

En stor fyllning håller inte alltid för belastning och då får en krona göras.

bottom of page