top of page

DU SOM PATIENT

 - VÅR KUNDPOLICY -
VAD VI STRÄVAR EFTER

Du skall snabbt kunna få en tid vid akuta besvär.

Om du är patient hos oss vill vi att du skall känna dig trygg med den vård som erbjuds. 

Du skall bli behandlad med respekt.

Du skall vara väl informerad och insatt i din behandling och dess prognos.

Du skall få veta vad behandlingen kommer att kosta.

Om du inte är nöjd, låt oss få veta så att vi kan reda ut vad som har hänt.

Om vi inte kan komma överens kontaktas Privattandläkarnas Förtroendenämnd för rådgivning.

GARANTIFÖRSÄKRING och PATIENTSKADEFÖRSÄKRING

Som medlemmar i Privattandläkarna lämnar vi tre års garanti på utförd protetik. Om något skulle hända under en behandling skyddas du av den patientskadeförsäkring som är tecknad av samtliga vårdgivare på kliniken.

bottom of page