top of page

Betalning

BETALNING

Betalning görs i samband med ditt besök. Vi ser helst att du betalar med kort. Via betaltjänsten Payzmart ges möjlighet till faktura och delbetalning. Då görs först en enkel kreditprövning.

 

HÖGKOSTNADSSKYDD

I det statliga tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att man vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

Detta sköts automatiskt vid betalning.

 

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan ges ersättning för

50% av kostnaderna med ett referenspris mellan 3 000-

15 000 kronor.

85% av kostnaderna med ett referenspris som överstiger

15 000 kronor.

Ibland är priset för en behandling högre än referenspriset. Mellanskillnaden läggs till behandlingskostnaden.

 

Läs mer på Försäkringskassans sida här.

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG

Från den första juli det år du fyller 22 år har du rätt till ett årligt  tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB:

 

Från och med det år du fyller 22 till 29 år är bidraget 600 kronor per år.

 

Från och med det år du fyller 30 år-64 år är bidraget 300 kronor per år.

 

Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

 

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar vanligtvis dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Du skall alltid få ett muntligt och vid större behandlingar skriftligt kostnadsförslag.

bottom of page